Ice-Cream vs. Gelato

ร้อนๆอย่างนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างของๆหวานที่เราเรียกรวมๆว่าไอศกรีมกันค่ะ ice-cream – หรือไอศกรีมที่เราซื้อได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามร้านอย่าง Swensen’s, Baskin’ Robins, Haagendaz, หรือในกระปุกๆในตู้ตามร้านขายของ ไอศกรีมนั้นทำมาจากเบสที่เป็นคัสตาร์ดแล้วนำไปปั่นในเครื่องทำไอสกรีม คัสตาร์ดเบสที่ว่านี้มีส่วนประกอบหลักๆคือ นม/ครีม น้ำตาล ไข่ และ flavoring ต่างๆ ซึ่งก้เป็นส่วนประกอบที่ไกล้เคียงกับ Gelato Gelato เป็นไอศกรีมแบบ italian ที่มีเนื้อนุ่มเนียนกว่าไอศกรีม มักมีส่วนประกอบจากผลไม้สดมากกว่า artificial flavoring และเก็บไว้ได้นานไม่เท่าไอศกรีม ความแตกต่าง ไอศกรีมนั้นมีไขมันสูงกว่า gelato เพราะมีครีมมากกว่านม (10-20% fat) gelato มีนมมากกว่าครีม ( 4-8% fat) เวลาปั่นจะทำให้มีอากาศเข้าไปประมาณ 50% ทำให้มีเนื้อที่ไม่เบาและไม่เนียนเท่า gelato ค่ะ เวลาปั่นหรือ churn gelato จะช้ากว่าและใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า จึงมีอากาศเข้าไปเพียง 20-35% ทำให้มีเนื้อที่นุ่มและเนียน และมีรสที่เข้มข้นกว่าไอศกรีมทั่วไปนะคะ เวลาเก็บและเสิร์ฟ gelato ก็ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าเพราะเนื้อจะไม่แข็งสนิทเหมือไอสกรีมค่ะ ในขณะเดียวกับ…

Cereal milk ice cream

Hi there, I don’t know about you, but I eat cereal pretty much every single day of the week. And, believe me, I am not complaining. I really do love my cereal! Back in college I had my own little morning ritual that involved a bowl of Special K red berries cereal and Silk vanilla…