Mobile Update: Gokumiso Ramen, Thonglor 10.

If you are a fan of miso ramen with thick pork bone soup and thick yellow noodle, head to Gokumiso Ramen, Thonglor 10. ถ้าใครชอบน้ำซุปมิโซะที่ทำจากกระดูกหมูแบบข้นๆและก็เส้นราเม็งแบบหนึบๆหนาๆแล้วให้ไปร้าน โกคุมิโซะที่ทองหล่อ10 ราเม็งจะออกไปทางรสจัดค่ะ