How to pick the best risotto rice – วิธีเลือกข้าวสำหรับ Risotto

Risotto คือหนึ่งในอาหารอิตาเลี่ยนจานโปรดของนิดา ถึงแม้อาหารจานนี้อาจจะมีขั้นตอนที่ดูยุ่งยากเล็กน้อย แต่ถ้าเรารู้จักเลือกข้าวให้ถูกชนิดก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ Risotto ที่ดีนั้นควรจะมีรสสัมผัสที่เรียกว่า all’onda ที่ลงตัวระหว่างความ creamy และ al dente ข้าวนั้นควรจะลื่นคอ เวลาตักลงจานจะไม่ติดเป็นก้อนแต่จะไหลเอื่อยกระจายตัวออกจนหยุดเป็นรูปวงกลมสวยพอดี แต่ในขณะเดียวกันข้าวก็ต้องไม่นิ่มจนเละ เพื่อให้ได้รสสัมผัสที่ว่านี้นอกเราต้องเลือกข้าวที่มี ratio ระหว่างแป้ง 2 ชนิดที่ลงตัวค่ะ แป้งในข้าวจะมี 2 ชนิด คือ amylopectic ที่ผิวของเมล็ดข้าวที่ละลายออกมาให้ความ creamy และ amylase ข้างในที่ให้ความกรุบๆ ข้าว risotto ที่พบได้ง่ายในบ้านเราคือ Arborio ที่จริงๆแล้วมี amylopectin มากกว่า ทำให้ risotto ออกมาเละเกินไปได้   ถ้าสามารถหาได้ควรใช้ข้าว Carnaroli ซึ่งมีสัดส่วนที่ลงตัวของแป้งสองชนิดนี้ค่ะ หรือถ้าจะเลือกทำ risotto ที่มีส่วนผสมหลักค่อนข้างมีเนื้อหนังก็ควรเลือกข้าวที่แข็งขึ้นอีกอย่างข้าวเมล็ดกลมๆที่มีชื่อยากๆว่า Vialone Nano ค่ะ Picture credit: wikipedia and eatmania.com